Vraag & Antwoord

Woningaanbod

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de technische uitwerking van de woningen en daarnaast moet ook de bestemmingsplanwijziging nog plaatsvinden. Om die reden is het start verkoop moment in het 4e kwartaal van 2023 gepland. In aanloop naar de start verkoop worden de exacte prijzen vastgesteld. We houden iedereen hiervan op de hoogte via de website en de nieuwsbrief.

Hieronder staan de standaard opties weergegeven; de mogelijkheden kunnen per type of ligging verschillen. Uiteraard zijn er straks nog overige inrichtingswijzigingen mogelijk in overleg met de toekomstige aannemer.

  • Uitbouw tot 2.4 meter
  • De garage/berging kan worden betrokken bij de woning
  • Veranda vervangen door erker (vrijstaande villa’s hebben standaard een erker, maar bij de twee-onder-een-kap men de veranda door een erker worden vervangen)
  • Dakramen / dakkapellen (in overleg)
  • Extra badkamer op zolder

Ja, het is mogelijk om de garage te betrekken bij de woning en hier een slaapkamer en een kleine badkamer in te maken.

Op het moment dat wij overeenstemming hebben bereikt met een woningbouwcoöperatie of een belegger (die de verplichting heeft de woningen vanaf het moment van de eerste bewoning voor een periode van minimaal 10 jaar te verhuren als een sociale woning) zal dit worden gecommuniceerd op de website. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dien je je wel aan te melden via : https://www.hureninhollandrijnland.nl/ Hoe langer je staat ingeschreven hoe meer kans je hebt op de toewijzing van een huurwoning.

Duurzaamheid

Duurzaam betekent onder meer het zorgvuldig omgaan met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing en een verhoging van het wooncomfort voor de toekomstige bewoners.

De woningen in Weidelaan worden voorzien van duurzame installaties zoals een bodemwarmtepompen en PV panelen en worden qua energieprestatie-eis op niveau ENG ontworpen. Dat wil zeggen dat de woningen energie neutraal zijn. Bij energie neutrale woningen wordt alle gebouwgebonden energie wordt opwekt. Dit is de energie die nodig is voor de woning zélf, zoals verwarming, ventilatie en elektra. Dit betekent dat je energielasten minimaal zullen zijn.

Bij de toepassing van materialen worden zoveel als mogelijk natuurlijke materialen toegepast en/of materialen die een lage CO2 kennen.

Vanwege alle duurzame en energiebesparende toepassingen in deze woningen profiteert u van lagere woonlasten. Daarnaast zijn er, vanwege het duurzaamheidsniveau, (vaak) meer leenmogelijkheden. Informeer hierover bij uw hypotheekverstrekker.

Energieneutraal wonen betekent niet dat de woning helemaal geen externe energietoevoer meer nodig heeft, want naast gebouwgebonden energie verbruikt men ook nog gebruikers gebonden energie voor alle apparaten die in huis staan, zoals de wasmachine, koelkast en computer. Energieneutraal wonen betekent wel dat je verbruik laag zal zijn.

Warmte-en koudeopslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om de woning of het appartementengebouw te verwarmen en enkele graden te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee bespaar je op energie en CO2-uitstoot. Een WKO-installatie verwarmt en koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en koude in water diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om het gebouw te koelen op warme dagen, tot enkele graden onder de buitentemperatuur. Tegelijkertijd wordt de warmte uit het gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Planning en inschrijven

Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk. Wel kun je op de website een account aanmaken. Het aanmaken van een account heeft diverse voordelen: met een account kun je straks je favorieten opslaan, rechtstreeks vragen stellen aan het team, alle documenten inzien en je inschrijving te zijner tijd eenvoudig afronden. Bij meerdere geschikte kandidaten zal de toewijzing van de woning gebaseerd zijn op de aanmaakdatum van het account.

Vroegst mogelijke planning is dat de raad in september 2023 een beslissing neemt over de bestemmingsplan wijziging. Indien de raad instemt met de bestemmingsplanwijziging is het bestemmingsplan bij geen beroep in eind oktober onherroepelijk. Bij vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd die nodig zijn voor het bouwen van de woningen. Parallel hieraan, na vaststelling van het bestemmingsplan, zal de start verkoop worden gepland. Wij rekenen daarom op een start verkoop in het laatste kwartaal van 2023. Afhankelijk van de verkoopsnelheid en het verkrijgen van de benodigde vergunningen is een start bouw medio 2024 mogelijk. De bouwtijd is ca 1,5 jaar, dus start oplevering eind 2025 / begin 2026.

Indicatieve planning:

  • Sep/okt ’23:                Besluit Raad over bestemmingsplanwijziging
  • Eind okt/nov ’23:        Bestemmingsplan onherroepelijk (bij geen beroep)
  • Q4 2023:                    Start verkoop
  • Q2 ’24:                       Start bouw
  • Eind ‘25, begin ‘26     Oplevering (bouwtijd ca 1,5 jaar)

Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij het toewijzen van woningen waarvoor meerdere kandidaten zijn, is een kandidaat die al een financiële check heeft gedaan in het voordeel. Mochten hier meerdere kandidaten aan voldoen, dan wordt gekeken naar de week waarin een account is aangemaakt. Op de website kunt u vrijblijvend een account aanmaken. Bij meerdere kandidaten met een gelijke uitkomst van bovengenoemde criteria, beslist de ontwikkelaar wie de woning krijgt toegewezen door middel van loting. De resterende kandidaten worden op de reservelijst geplaatst.