Vraag & Antwoord

Woningaanbod

Ja, het is mogelijk om de garage te betrekken bij de woning en hier een slaapkamer en een kleine badkamer in te maken.

Op het moment dat wij overeenstemming hebben bereikt met een woningbouwcoöperatie of een belegger (die de verplichting heeft de woningen vanaf het moment van de eerste bewoning voor een periode van minimaal 10 jaar te verhuren als een sociale woning) zal dit worden gecommuniceerd op de website. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dien je je wel aan te melden via : https://www.hureninhollandrijnland.nl/ Hoe langer je staat ingeschreven hoe meer kans je hebt op de toewijzing van een huurwoning.

Opties

De lijst met de ruwbouwopties is beschikbaar onder ‘Documenten’ in het account. Omdat de technische uitwerking momenteel wordt afgerond, zijn er nog geen vaste optieprijzen bekend, maar wordt gewerkt met indicatieve prijzen.

Hiernaast zijn uiteraard diverse indelingsvarianten mogelijk zoals voor/achter koken, het verplaatsen of laten vervallen van (niet constructieve) scheidingswanden en zolderindelingen. Vanwege het groot aantal verschillende woningtypen zullen veel van deze wensen specifiek per koper /bouwnummer van toepassing zijn en is het mogelijk deze rondom en na het verkoopmoment individueel met de aannemer te bespreken.

Gevelwijzigingen

Het project is als geheel uitgewerkt en met specifieke materialen afgestemd op de omgeving. Op basis van het huidige ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is zodoende niet mogelijk om gevelwijzigingen door te voeren.

Afwerking

De badkamer, het toilet en de keuken kunnen casco worden opgeleverd. De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd. In het gesprek met de aannemer kan dit worden aangegeven. Indien de woning casco wordt opgeleverd zal de Woningborggarantie worden gelimiteerd / worden bepaalde zaken uitgesloten van garantie.

Alle woningen zijn voorzien van een berging; deze hebben de maat van een garage, maar worden volgens de regels van Woningborg bergingen genoemd. Een aantal woningen is voorzien van een berging in het woningvolume.
Daar waar de tuinen grenzen aan openbaar gebied, worden aan de voorzijde beplanting geplant volgens het stedenbouwkundig ontwerp. Ook tussen de percelen onderling is beplanting voorzien als erfafscheiding volgens het stedenbouwkundig ontwerp. E.e.a. dient in stand gehouden te worden om het weidse karakter van het plan te blijven waarborgen. Een tekening waarop is aangegeven waar welke afscheiding/beplating is voorzien zal aan de contractstukken worden toegevoegd. In de akte van levering zal over het in het standhouden van de erfafscheidingen ook een passage worden opgenomen.
Bij alle bouwnummers is een (beperkt) deel van de kavel water. E.e.a. zoals is aangegeven op de situatietekening.

Keuken en sanitair

De badkamer, het toilet en de keuken kunnen casco worden opgeleverd. De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd.

De keuken en sanitair leverancier van Weidelaan is De Knikker in Alphen aan de Rijn. Voor zowel de keuken als het sanitair is gekozen voor een luxe lijn. In de sanitairbrochure en de keukenbrochure, die beschikbaar is op de website bij ‘Documenten’, kan je het sanitair en het ontwerp van de keuken per bouwnummer bekijken. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden worden kopers uitgenodigd voor een afspraak in de showroom. De adviseurs van De Knikker informeren je over het luxe sanitair en de opstelling van de keuken dat speciaal voor Weidelaan is samengesteld en helpen je hiernaast graag bij het naar uw wens inrichten/aanpassen van het sanitair en de keukenopstelling.

De showroom van tegels is nog niet vastgesteld. T.z.t. wordt u door de aannemer hier nader over geïnformeerd.

Duurzaamheid

Duurzaam betekent onder meer het zorgvuldig omgaan met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing en een verhoging van het wooncomfort voor de toekomstige bewoners.

De woningen in Weidelaan worden voorzien van duurzame installaties zoals een bodemwarmtepompen en PV panelen en worden qua energieprestatie-eis op niveau ENG ontworpen. Dat wil zeggen dat de woningen energie neutraal zijn. Bij energie neutrale woningen wordt alle gebouwgebonden energie opwekt. Dit is de energie die nodig is voor de woning zélf, zoals verwarming, ventilatie en elektra. Dit betekent dat je energielasten minimaal zullen zijn.

Bij de toepassing van materialen worden zoveel als mogelijk natuurlijke materialen toegepast en/of materialen die een lage CO2 kennen.

Vanwege alle duurzame en energiebesparende toepassingen in deze woningen profiteert u van lagere woonlasten. Daarnaast zijn er, vanwege het duurzaamheidsniveau, (vaak) meer leenmogelijkheden. Informeer hierover bij uw hypotheekverstrekker.

Energieneutraal wonen betekent niet dat de woning helemaal geen externe energietoevoer meer nodig heeft, want naast gebouwgebonden energie verbruikt men ook nog gebruikers gebonden energie voor alle apparaten die in huis staan, zoals de wasmachine, koelkast en computer. Energieneutraal wonen betekent wel dat je verbruik laag zal zijn.

Warmte-en koudeopslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om de woning of het appartementengebouw te verwarmen en enkele graden te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee bespaar je op energie en CO2-uitstoot. Een WKO-installatie verwarmt en koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en koude in water diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om het gebouw te koelen op warme dagen, tot enkele graden onder de buitentemperatuur. Tegelijkertijd wordt de warmte uit het gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Parkeren

Parkeren is geregeld volgens de parkeernorm van de gemeente Zoeterwoude. Alle koopwoningen dienen tenminste twee parkeerplaatsen op het eigen terrein in stand te houden voor het parkeren van een eigen auto en/of bezoek. In de akte van levering zal hierover een passage worden opgenomen. Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein zijn er in het openbare gebied nog eens ca. 35 openbare parkeerplaatsen aanwezig voor bezoekers en bewoners van de vijf rijwoningen en bewoners van de Weidelaan.

Voor plaatsing van laadpalen in het openbaargebied wordt dit nog onderzocht door de netbeheerders. Op kavelniveau kunnen optioneel laadpalen/wallboxen worden geplaatsten (kosten nader te bepalen door de aannemer).

De financiering

De meeste banken verstrekken een rentekorting voor woningen die energiezuinig worden opgeleverd. Omdat de woningen van Weidelaan zeer duurzaam en energiezuinig zijn ontwikkeld, loont het de moeite om te informeren naar de voorwaarden van jouw hypotheekverstrekker.

In de woningzoeker kan je de prijzen van de beschikbare woningen zien. Je klikt simpelweg op de woning van jouw voorkeur en hiermee kan je de belangrijkste informatie en de plattegronden inzien en/of downloaden.

Start verkoop

De verkoop loopt vanaf woensdag 15 t/m maandag 20 mei 2024. Er kan dan online ingeschreven worden op de beschikbare woningen. De woningen die tijdens de Presale zijn gereserveerd én zijn omgezet in een koopovereenkomst zijn niet beschikbaar tijdens de start verkoop.

Bekijk in de woningzoeker welke woningen nog beschikbaar zijn. Klik op de woning van jouw voorkeur voor belangrijkste informatie en de plattegronden. Op de website kan je bovendien alle verkoopdocumenten inzien. Heb je interesse? Vul dan het inschrijfformulier op de website in. Na 20 mei worden de woningen toegewezen en neemt de makelaar contact op.

Bij het toewijzen van een woning waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer, kijken we eerst of een kandidaat een financiële check heeft laten doen. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan dus in je voordeel werken.

Betaal je uit eigen middelen, dan kan je ons een verklaring ‘aankoop uit eigen vermogen’ sturen en heb je geen financiële check nodig.

Bij de documenten kan je een voorbeeld zien van een ‘financiële check’ en kan je het formulier ‘aankoop uit eigen vermogen’ invullen.

Na toewijzing volgt een gesprek met de makelaar, om de contractstukken door te nemen en mogelijke vragen te beantwoorden. Bij een positief besluit worden de koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Na ondertekening worden er diverse zaken in gang gezet. Denk hierbij aan het regelen van de financiering (indien van toepassing), het bezoeken van de keuken- en sanitair showroom en de keuzes ten aanzien van het meer- en minderwerk. De kopersbegeleider van de aannemer, Vink en Veenman, helpt jullie stap voor stap in dit proces.

Planning

Weidelaan is in verkoop. Vanaf 20 mei 2024 worden de woningen toegewezen.

Met de huidige planning verwachten we te kunnen starten met het realiseren van Weidelaan in het 3e kwartaal van 2024.

We verwachten een totale bouwtijd van ruim 1,5 jaar. Met de huidige planning zal de oplevering dan eind 2025 – begin 2026 plaatsvinden.

Met de huidige planning verwachten we dat dit vanaf de eerste helft van 2026 zal zijn.